De KVG opende het seizoen met een kerkelijke viering voorgegaan door Pastoor A. Bultsma, waarna de jaarvergadering volgde.
Na de jaarvergadering gaf Clara Bakker het woord aan de heer Kees van Kordelaar, sinds 1 februari 2012 diaconaal opbouwwerker van de St. Franciscusparochie.

 

 

 

 
De heer van Kordelaar is werkzaam bij Solidair Friesland maar houdt zich voor een periode van 3 jaar bezig met het diaconaal opbouwwerk en met name met het bestrijden van stille armoede.
Zonder liefde (diaconie) is er geen kerk. Diaconie betekent handelen vanuit en door kerken en staat voor een rechtvaardige verhouding tussen kerk en samenleving.
Het werk van Kees van Kordelaar bestaat uit: no cure maar care, aanwezig zijn, materiële ondersteuning en het ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven. Er is een beleidsplan ontwikkeld, genaamd: "Handen heb je om te geven" en er is een voorzet gegeven voor diverse projecten:
1. Schuldhulpmaatjesproject. Vrijwillige schuldhulpverleners brengen de administratie en financiën in orde bij mensen, die dit nodig hebben. Er zijn momenteel 20 koppelingen.
2. Kanskaartproject. Vrijwilligers brengen kanskaarten rond met daarop alle voorzieningen waarvan je gebruik kunt maken en gaan hierover een gesprek aan indien gewenst. Later worden de kaarten weer opgehaald en de antwoorden worden verwerkt bij Timpaan en Humanitas.
3. Kledingbank. Sinds kort is er een kledingbank "Goed Spul"in het gebouw van Elkien. Er zijn ook financiers gevonden en vrijwilligers. De voedselbank loopt nog via de afdeling Harlingen.
4. Ontmoetingscentrum "us Thus". Dit project is nog in ontwikkeling maar de opening wordt verwacht in december. Er worden ook nog vrijwilligers voor gezocht.
5. Tuinproject. Het maken van een buurtmoestuin. De plannen zijn vergevorderd maar het zoeken is nog naar een goede locatie. Dit project heeft een sociaal aspect, men is bezig met elkaar, met de natuur, met duurzaamheid en met voedsel.
 
Binnenkort is er een thema-avond over kinderen en armoede met de vragen: bestaat armoede wel in Nederland en wat vindt u van de participatie-samenleving ? Hieruit moet een pact van Bolsward komen.
Als laatste gaf Kees van Kordelaar mee dat het bij de opvoeding belangrijk is om te leren dat je hulp kunt vragen als dat nodig is en dat het goed is om zorg te dragen voor elkaar.
Clara Bakker bedankte hem voor de interessante lezing en gaf een mand met lekkers mee t.b.v. de vrijwiliigers en een gift voor zijn projecten.

Vieringen binnenkort