50 jaar collectant

Tijdens de Eucharistieviering op zondag 10 november mochten Tonnie Veldman en Guus Wolke de Bonifatiuspenning ontvangen. Beide zijn al vijftig jaar lid van het St. Maartencollectantencollege van de St. Franciscusparochie. De Bonifatiuspenning is een bisschoppelijke onderscheiding voor vrijwilligers die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de kerk in het bisdom Groningen - Leeuwarden.
 
Het collectantencollege had die dag haar jaarvergadering. De dag werd begonnen met de Eucharistieviering in de St. Franciscuskerk, met zoals gezegd de uitreiking van de Bonifatiuspenning. Na de viering was er koffie met gebak in de parochiezaal. Daar werd door het voltallige college uit volle borst het collectantenlied gezongen, dat voor de gelegenheid was aangepast aan de jubilarissen. De dag werd afgesloten met de vergadering zelf en een lopend buffet.

Vieringen binnenkort