In een bijeenkomst met de huidige besturen en met het beoogde parochiebestuur heeft de projectgroep het zegel en het logo voor de nieuwe parochie gepresenteerd. Het zegel (links) is officiëler en zal op documenten zoals doopbewijzen worden gebruikt en kan bijvoorbeeld als stempel onder aan brieven worden gezet. Het logo (boven) is voor algemener gebruik en zal voor verschillende zaken gebruikt worden.

(lees verder voor de toelichting)

Logo
Voor het logo is gekozen voor een afbeelding van Titus Brandsma, in combinatie met tekst. Het portret laat een levende, vriendelijke, nadenkende Titus zien die met een heldere blik de wereld in kijkt. Dit is precies waar we als nieuwe parochie voor willen staan!
Het logo komt in twee varianten: een lange variant, die u bovenaan, en een compactere variant die u rechts ziet.
 
Zegel
Het is een ovaal zegel met in het midden de persoon van Titus Brandsma. De vier kerken zijn weergegeven met symbolen die door hun plaatsing ook het ritme van de dag geven:
-           Lelie: Martinus/morgen
-           zon: Franciscus/dag
-           ster: Nicolaas/ avond
-           boot met kist: Werenfridus/nacht
De plaatsnamen zijn in de richting van de klok naast de betreffende symbolen weergeven.
Volgens goed oud kerkelijk gebruik wordt in het zegel getoond hoe de martelaar Titus Brandsma is overleden: Het concentratiekamp is weergegeven door middel van zes prikkeldraden.
Het zegel is echter geen perfecte ovaal maar een afgeronde ruit. Het staat hiermee symbool voor de vier geloofsgemeenschappen die eigen zijn, maar ook vloeiend in elkaar overgaan.

Vieringen binnenkort