Uitnodiging voor de parochievergadering op woensdag 27 november a.s. De vergadering begint om 20,00 uur in de parochiezaal van de St. Franciscuskerk.

De avond staat in het teken van de samenvoering van onze parochie met die van Makkum, Witmarsum en Workum. 

WIJ REKENEN OOK OP ÚW KOMST! 

 

 AGENDA 

1. OPENING 

 2. HET VERSLAG VAN DE PAROCHIEVERGADERING VAN 17 APRIL J.L. 

 (vanaf zaterdag 26 oktober, ligt het verslag, samen met deze agenda, achter in de kerk, om mee te nemen) 

 3. MEDEDELINGEN, 

 4. DE NIEUWE PAROCHIE. 

 De heer Fred van der Werf, lid van het projectteam dat, ondersteund door een aantal werkgroepen, het plan voor de bestuurlijke samenvoeging van de 4 

parochies per 1 januari a.s. heeft gemaakt, komt over de resultaten van die arbeid ons bijpraten. En uiteraard is er ruime gelegenheid om over al wat daar 

aan de orde is geweest vragen te stellen. 

 5. NAZIT

Vieringen binnenkort