Met hierin:
- Column bisschop de Korte
- Verklaring omtrent het gedrag (VOG) ook verplicht in RKK
- 15 december: Kerstmusical Emmercompascuum
- 21 december: Kerst-Kisikidsin Groningen

Column bisschop De Korte
KERSTMIS 2013: GOD IN ONS MIDDEN

Niet lang geleden sprak ik met een oudere vrouw. Zij vertelde hoe haar man aftakelde en was gaan dementeren. Haar woorden bereikten hem niet meer en hoewel zij nog samen waren, werd echt contact steeds moeilijker. De vrouw werd daardoor steeds meer op haarzelf teruggeworpen en was ontzettend eenzaam. Tijdens het gesprek besefte ik opnieuw hoe belangrijk onze taal is. Woorden scheppen gemeenschap. Zonder woorden blijven wij stom voor elkaar en wordt echt contact enorm bemoeilijkt.
Het kerstevangelie vertelt dat het woord niet alleen voor mensen belangrijk is maar ook voor onze God. De bijbelse God is geen onbereikbare macht die zich zelfgenoegzaam heeft teruggetrokken, integendeel. Onze God spreekt deze wereld en ieder van ons aan. In de loop van de geschiedenis van Israël heeft Hij van zich doen spreken als een scheppende en bevrijdende God. Talloze malen heeft Hij gesproken door de woorden van de profeten. Met Kerstmis vieren wij opnieuw dat God zich volkomen heeft uitgesproken in Jezus. De evangelist noemt Jezus Gods woord, dat onder ons mens-geworden is. God heeft in Christus ons opgezocht. Hij heeft naar ons omgezien en is in ons midden gekomen. En dat niet als een vorst met pracht en praal maar als een weerloos kind.
God is bij ons gekomen in een kind in een kribbe, een noodwieg dus. Juist die noodwieg zal het gehele leven van Jezus tekenen. In Christus zoekt God ons op in onze nood. De nood van schuldige mensen, van armen en eenzamen, van zieken en stervenden heeft Hij gedeeld. Nog steeds spreekt Christus ons aan. Als de Levende in ons midden blijft de Heer naar ons zoeken.
Wij worden in deze tijd van Advent uitgenodigd onze relatie met Christus te versterken en te verdiepen. Wij mogen met Hem leven in dienstbaarheid aan elkaar. Vanuit dat geloof wens ik u alvast een Zalig Kerstfeest.
Mgr. Dr. Gerard de Korte
 

 Verklaring omtrent het gedrag (VOG) ook verplicht in RKK

Sinds jaar en dag moeten werknemers en vrijwilligers op scholen, in de kinderopvang en in de zorg bij hun aanstelling een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG) overleggen. Uit zo'n verklaring blijkt dat het gedrag van de persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie.
Met ingang van 1 januari 2014 geldt binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland dat pastorale beroepskrachten en enkele specifiek aangeduide groepen vrijwilligers, voordat ze een nieuwe benoeming of aanstelling kunnen krijgen, een VOG nodig hebben.     
In de parochies moeten vrijwilligers voortaan een VOG overleggen bij hun aanstelling of benoeming als ze gaan werken met jongeren, met persoonsgegevens of met financiën. Parochiebestuursleden en bestuursleden van een Parochiële Caritas Instelling (PCI) moeten voortaan ook een verklaring overleggen. De VOG-regeling geldt voor personen die na 1 januari 2014 een nieuwe benoeming of aanstelling krijgen en voor herbenoemingen (vanaf 1 januari 2014), indien de betreffende persoon voor de betreffende taak/functie nog niet eerder een VOG heeft aangevraagd.
In de regel krijgt de parochievrijwilliger van de pastoor of de vice-voorzitter van de parochie of van de PCI-voorzitter te horen of voor hun taak een VOG is vereist. De kosten van de aanvraag van een VOG voor vrijwilligers zullen door de parochie worden betaald. Meer informatie vindt u op de diocesane websites: www.bisdomgroningenleeuwarden.nl en overhoop.net
 

Kerstmusical Emmercompascuum
KERSTMIS NIET MEER VAN DEZE TIJD?

Iedereen kent het kerstverhaal. Dat verhaal van een keizer met die volkstelling. Met Maria op zo’n ezeltje en dan geen plaats in de herberg. Ook die herders met hun schapen en, o ja, er komen altijd nog wat engelen bij en wat zeiden die ook alweer? Wat je ook meestal nog zeker weet is dat er drie koningen waren die achter een ster aangingen.
Wij, de mensen die meedoen aan de musical, dat zijn 50 spelers (GEWELDIG) willen u het ware verhaal vertellen maar in een ander jasje gestoken. Het gaat dit jaar iets heel bijzonders worden.          De musical is geschreven door het musical productieteam zoals ze zich tegenwoordig noemen. Kort gezegd de M.P.T. Een echte première dus.
Zet u de datum vast in uw agenda ZONDAG 15 DECEMBER OM 15.00 UUR aansluitend is er kerstmarkt bij de kerk. Eén en al gezelligheid dus. De kerk is voor iedereen toegankelijk want wij vragen geen entreeprijs. Het zou fijn zijn als de kerk tot de laatste plaats toe vol zit want daar doen we het voor. Iedereen is al druk bezig om de liedjes en de teksten in te studeren. Iedere zondag oefenen we, dus komt allen kijken op zondag 15 december om 15.00 uur in de H. Willehadus, Kloosterweg 2A in Emmercompascuum.
 

KERST-KISIKIDS
21 december in de St. Jozefkathedraal Groningen

God’ singing kids is een internationale familie van kinderen, jongeren en volwassenen die met liederen en musicals op pad zijn tot eer van God. Ze zijn katholiek met een oecumenische opdracht.
De KISI-kids wilden graag naar het Noorden komen waar ze nog niet zo bekend zijn. We vonden een mooie gelegenheid om in de dagen voor kerstmis kinderen en jongeren met hun ouders voor te bereiden op het grote feest met een uitvoering van de kerstmusical die de KISI-kids op het repertoire hebben staan:
"De hemel op stelten", waarin het kerstgebeuren wordt gebracht vanuit het perspectief van de engelen. Er is grote opwinding in de hemel want het engelenkoor is bijeen geroepen voor een bijzondere repetitie. Er staat iets heel bijzonders te gebeuren! Maar wat, vragen de engelen zich af!
De uitvoering zal zijn op zaterdag 21 december om 15.00 uur in de Sint Jozefkathedraal. De toegang is gratis. Wel zal er een deurcollecte zijn na afloop waarin u uw waardering kunt uiten.

Vieringen binnenkort