Op een bijeenkomst van dominees en pastores is het plan geboren, in onze streek een bijbelquiz te organiseren. De datum is 29 oktober 2014. Als parochie willen we meespelen in deze quiz. Het pastorale team ambieert daarbij de rol van gevaarlijke outsider. Daarvoor moet er natuurlijk wel wat gebeuren.
Hou jij/houdt u van competitie? Had jij/u altijd al het idee om de Bijbel eens helemaal te lezen? Of wilt u weleens weten hoeveel u eigenlijk van de Bijbel weet? Doe mee!!
 
-          Vanaf november tot aan de quiz zal er iedere maand een leesrooster in verschijnen. Wie per dag de drie voorgeschreven hoofdstukken leest, zou in de loop van het jaar de gehele Bijbel gelezen moeten hebben.
-          bij het Bijbelrooster staan alvast een aantal quizvragen opgenomen, waarop je het antwoord tegen zult komen bij het lezen.
-          elke eerste zondag van de maand, te beginnen op 1 december, is er aansluitend aan de viering van Makkum (na de koffie) van 11.00 tot 12.00 “training”: tijd voor vragen, zowel inhoudelijk als organisatorisch, een mini-quiz, en uitwisseling: wat doet het met je geloven om zo met de Bijbel bezig te zijn? De bijeenkomst op 1 december wordt geleid door pastor Nelleke ten Wolde.
Opgave bij het secretariaat, graag met e-mailadres zodat de deelnemers af en toe een stimulerend of interessant mailtje toegestuurd kunnen krijgen!

Wanneer u een Bijbel wilt aanschaffen: kies er een MET zogenoemde “Deuterocanonieke boeken”. (In ieder geval géén kinderbijbels of bloemlezingen!) Wilt u wel meedoen, maar wordt het lastig een bijbel te bekostigen of wilt u eerst proberen of een vertaling u ligt? Op www.biblija.net vindt u een ruime keuze. Bij het secretariaat ligt de komende weken een kleine voorraad gebruikte bijbels (voor liefhebbers gratis af te halen); het restant neemt Pastor Ten Wolde mee naar de bijeenkomst op 1 december. 

 
Bijbelquiz, trainingsvragen
Bij een quiz gaat het er natuurlijk om dat vragen goed beantwoord worden. Bij een Bijbelquiz gaan de vragen over de Bijbel en het kunnen allerlei soorten vragen zijn. Om u dus wat te helpen bij het lezen van de Bijbel, zullen we elke maand wat oefenvragen opnemen. De antwoorden zijn te vinden in de hoofdstukken die in het leesrooster worden opgegeven. In het volgende parochieblad maken we steeds de antwoorden bekend.

Vieringen binnenkort