Op zondagavond 8 december om 19.00 uur verzorgt RK. Koor Joachim, in samenwerking met de Raad van Kerken Bolsward, traditiegetrouw een Festival of Nine Lessons en Carols.

Het Festival zal plaatsvinden in de Martinikerk van Bolsward. In Engeland worden al vele eeuwen festivals in deze vorm uitgevoerd, de bekendste is waarschijnlijk het festival van Kings college choir of Cambridge. Bij een festival volgens de Engelse traditie staan de Bijbellezingen “de lessons” centraal. Deze worden afgewisseld met koor- en samenzang “de carols”. Dit alles volgens een vaststaande structuur. . Het RK Koor Joachim staat onder leiding van Cecilia Bekema. Het orgel wordt bespeeld door Jan Sterenberg. De lezingen zullen worden verzorgd door verschillende Bolswarder voorgangers. Omdat het een oecumenische viering betreft is de toegang gratis, wel is er na afloop een collecte. De opbrengst hiervan zal gaan naar een theater project in Namibië.

Vieringen binnenkort