Eindelijk was het dan zover! Na weken van voorbereidingen: Het jongerenweekend!
Net zoals vorig jaar waren we dit jaar weer te gast in het Titus Brandsma huis in Leeuwarden. Vrijdag middag om 17.30 toen alle jongeren er waren zijn we begonnen met het kennismakingsspel. Op een briefje stond een vraag die je dan aan bijvoorbeeld een persoon met ringen om moest stellen. Na dit kennismakingsrondje, was er soep en broodjes.
Na het eten begon het avondprogramma. Er waren twee activiteiten waar de jongeren zich voor konden inschrijven. De ene activiteit was een spel rond de dood. Dit gebeurde aan de hand van een rad met kleuren, en verschillende categorieën per kleur. Ook was er een gast die wat vertelde over vrouwen in de prostitutie. Beide onderdelen waren erg geslaagd. Om 22.00 was het tijd om wat muzikale klanken te laten horen. Dit gebeurde d.m.v. een djembee- workshop gegeven door Basile. Dit was een muzikaal succes!

De zaterdagochtend begon al weer vroeg. Na het ontbijt waren er 3 mogelijkheden om je voor in te schrijven. Het ene groepje is naar het aanloophuis geweest, dit is een opvang huis voor dak en thuislozen, een ander groepje moest voor 1 euro per persoon een budgetmaaltijd bereiden voor de hele groep, en weer een ander groepje heeft het scheepsmaatjesproject ontvangen en heeft hiermee en spel gedaan.
Na de maaltijd was er tijd voor het sportieve gedeelte van het weekend. Met z'n allen zijn we naar de sporthal gegaan, en hebben we verschillende activiteiten gedaan, zoals zit-volleybal. Dit was erg leuk, en zo kun je ook een beetje ervaren hoe het is als je gehandicapt bent en weinig kunt. Toen we terug waren in het Titus Brandsma huis was het tijd voor een kopje thee.
De zaterdagavond begon met viering in de Dominicus kerk, een aantal van ons zaten in het koor, en weer een aantal lazen wat voor. Na de kerk dienst was het tijd voor een film die Anton de Vries had meegenomen, Rosetta. Nadat we de film bekeken hebben, gingen we verder in gesprek over de film. Als laatste onderdeel van de avond was er de BONTE avond. De ruimte was ineens een tv studio geworden en het was tijd voor het programma HET RODE HARTJE!!! In dit programma was het aan de gasten om hun vrienden,baas of vrouw wat te vertellen. Soms liep het hoog op, maar over het algemeen viel het mee.

De zondagmorgen was alweer aangebroken, ook vandaag stond er weer van alles op het programma, er is een groepje geweest naar de Bel om koffie te drinken met de bewoners, een andere groep is naar Jean Marie geweest, een vluchteling, voor een gesprek. En weer een andere groep heeft geluisterd naar 2 mensen die dakloos waren.
Toen iedereen terug was , heeft David Faber een presentatie gehouden over EHBO. Hij is vrijwilliger bij het rode kruis, en heeft er dus veel verstand van. Na de uitleg en wat vragen mochten we zelf oefenen, vingerverband, mitella, de rautek-greep en de stabiele zijligging kwamen aanbod.

Na de middagmaaltijd was het alweer tijd voor de afsluitende viering. En toen was het tijd om afscheid te nemen. De organisatie kan terug kijken op een zeer geslaagd weekend.

Vieringen binnenkort