Het is weer Advent. Een melancholische tijd. De natuur is stil en ingetogen. Het duister neemt toe. En op het diepste punt snak je naar licht. De Adventsactie speelt in die tijd. Hij verbindt ons met mensen, die het duister, vaak aan den lijve, kennen. En met mensen die zich met hen verbinden en zo de hoop levend houden. Zij tonen compassie, mededogen. ‘Zij laten hun leven door God schrijven’ zegt paus Franciscus. Kerstmis is het feest van de hoop. God vergeet zijn wereld niet. Hij laat een mens geboren worden in wie Hij woont. Een mens van compassie.
In de komende Adventsactie kunnen we ons aansluiten bij de mensen vol hoop, die de andere mensen niet in het duister laten zitten.
Wat zal Kerstmis, het feest van de hoop, voor onszelf mooier en intenser en vreugdevoller worden , als we ons scharen naast de mensen van hoop.
De Adventsactie heeft tien projecten geselecteerd waar heel direct, van mens tot mens, ondersteuning wordt geboden, in alle delen van de wereld. Al deze projecten worden ondersteund en ingediend door groepen ( bijvoorbeeld religieuzen) of stichtingen hier uit ons land. Die zijn dus direct bij hen betrokken. Wij kunnen ons bij hen aansluiten en hen een steun in de rug geven. Dat geeft hén weer hoop. Kijk in uw eigen omgeving hoe u de Adventsactie vorm geeft. Jonge mensen willen graag meedoen als u een concrete actie houdt. Kinderen oo k. En er zijn rond Kerstmis heel wat vieringen in tehuizen en instellingen. Voer ook daar actie. Collecteer, maar neem ook kerstkaarten mee, en tafellopers en de banner van de Adventsactie. Tekenen van hoop mag je overal laten zien. Mensen sluiten zich daar graag bij aan.
Op www.adventsactie.nl vindt u de projecten omschreven.
Ik wens u een hoopvolle Adventstijd toe en een inspirerende Adventsactie.. Het is dé beste manier om u voor te bereiden op het kerstfeest.
 
Herman Agterhoek,
 Missiesecretaris bisdom Groningen - Leeuwarden.

Vieringen binnenkort