Joachim bestaat dit jaar 25 jaar en gaat dit vieren met een reünie. De oud-leden zijn intussen bijna allemaal uitgenodigd. Maar zoals dat va-ker met een re?nie gebeurd hebben we een aantal adressen van oud- leden niet kunnen achterhalen. Wie weet kunt u ons helpen. Het gaat om Jeanette Adema, Maria en Sybo Galema zij kwamen uit Harlingen, Rita Scheltinga en Christina Rijpkema. Mocht u weten waar ze wonen laat het dan weten aan Ton Visser tel. 577917. Inmiddels beginnen de opgaven voor de reünie binnen te komen. Maar we willen degene die nog willen komen en die zich niet hebben opgegeven vriendelijk verzoeken dit wel voor 7 september a.s. te doen. De reünie zelf zal op zon-dag 15 oktober plaats vinden. Hij zal beginnen met de viering in de St. Fransiscuskerk. Daarna wordt er na afloop koffie gedronken en gezellig nagepraat en waarschijnlijk ook veel gezongen.

Ton Visser

Vieringen binnenkort