Op 30 november 2006 vierde het Sint Franciscus Dameskoor Bolsward het feit dat het precies veertig jaar geleden is opgericht.

Na het tweede Vaticaans Concilie in 1963 werd de Volkstaal in de Katholieke eredienst toegestaan. Ook het verzorgen van erediensten met medewerking van dameszangkoren ontstond in die jaren. Het Sint Franciscus Dameskoor werd op 30 november 1966 opgericht om met name de rouw- en trouwdiensten in de kerk te verzorgen. Immers de mannen van het Sint Franciscus Herenkoor werkten overdag en konden veelal moeilijk daarvoor vrij krijgen. Het Dameskoor heeft in de loop van die jaren een uitgebreid repertoire voor die diensten opgebouwd en wordt daarbij momenteel begeleid door organist Bob Bekema. Tegenwoordig is de inzet van het Dameskoor gelijkwaardig aan het Herenkoor en regelmatig verzorgen beide koren gezamenlijk de zang bij de liturgievieringen in de Sint Franciscuskerk in Bolsward, onder begeleiding van dirigent Henk Krol en organiste Boudien Janssen-Terbraak.

 

Onderscheidingen uitgereikt

Uiteraard was er een officieel tintje bij dit jubileum. Tijdens de H. Mis op zondag 19 november werden twee leden uit het St. Franciscus Dameskoor onderscheiden voor hun jarenlange trouwe dienst aan het koor. De zussen Tinie en Sua van der Zee zijn vanaf de oprichtingsdatum lid van het koor en ontvingen voor hun 40-jarig jubileum uit handen van pastoor J.R. van der Wal een gouden medaille en oorkonde. Tijdens de receptie na afloop van deze viering ontvingen zij van Lien Scheltinga, voorzitster van het dameskoor, een gouden draagspeld. Hulde aan Tinie en Sua voor hun jarenlange inzet voor het Sint Franciscus Dameskoor.

Feestavond

En bij een jubileum hoort een feest. Ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van het Dameskoor werd in de parochiezaal op vrijdag 24 november een feestavond gehouden. Deze avond was georganiseerd door de feestcommissie, bestaande uit Doortje Draaisma-Hiemstra, Mieke Draaisma-Mulder, Boukje Kiewied-Bonthuis en Wietske Peters-v.d. Berg, met muzikale ondersteuning door Marieke Fiselier-van der Werf. Nagenoeg alle leden en een aantal oud-leden van het koor waren deze

avond naar de parochiezaal gekomen om het jubileumfeest mee te vieren. Deze avond werden de dames Mary Canrinus-Sloot, Gretha Draaisma-Roorda, Annie de Jong-Weldring en Riemie Postma-Draaisma tot erelid van het Dameskoor benoemd en zij ontvingen van de voorzitster voor hun jarenlange inzet voor het koor een kaars van de St. Gregorius vereniging. Daarna nam de feestcommissie de leden mee op een muzikale elfstedentocht, waarbij over elke stad een toepasselijk verhaal werd verteld of een lied werd gezongen, waarmee de dames uit volle borst meezongen. Ook gaf de feestcommissie een ?hemelse? blik op de toekomst, waarin het 100 jarig bestaan van het St. Franciscus Dameskoor werd gevierd. In een mooi verhaal, waarin alle leden van het koor op een verrassende manier aan bod kwamen, keek de feestcommissie "vanuit de hemel"terug op de jarenlange geschiedenis van het dameskoor.
Een speciaal voor dit jubileum geschreven lied werd door de aanwezigen met volle borst meegezongen. Al met al was het een zeer geslaagde feestavond.

Oprichtingsdatum

De jubileumactiviteiten werden afgerond op donderdag 30 november, de oprichtingsdatum van het koor. Op deze dag van Sint Andries zong het Sint Franciscus Dameskoor tijdens de eucharistieviering de mooie mis van Schubert, waarna de dames met elkaar onder het genot van een kopje koffie konden napraten over de geslaagde jubileumactiviteiten.

Oproep

Wilt u ook meezingen in het dameskoor? Het koor repeteert op de donderdagavond om 19.30 uur in de parochiezaal van de Sint Franciscusparochie aan de Grote Dijlakker 7. Kom eens vrijblijvend langs om een repetitie bij te wonen en mee te zingen. Wilt u eerst informatie inwinnen dan kunt u bellen met Lien Scheltinga, telefoon (0515) 57 56 78.

Jitske Hettinga-Bergsma
Secretaresse Sint Franciscus Dameskoor

 

Vieringen binnenkort