Op zaterdag 4 juli is het nieuwe Tsjerkepaadseizoen van start gegaan. Het seizoen loopt tot 12 september. In 2004 is op initiatief van de Raad van Kerken Friesland gestart met het openstellen van een 25 tal kerken in de zomermaanden op de zaterdagmiddag. In 2014 is het uitgegroeid tot de openstelling van bijna 250 kerken in geheel Friesland (incl. de Friese Wadden-eilanden) met wel 40.000 bezoekers. De meeste kerken zijn in 2015 in de zomermaanden wekelijks op de zaterdagmiddag geopend (van 13.30 tot 17.00 uur), andere minder vaak.  Ook de kerken van de Zalige Titus Brandsmaparochie zijn  open tijdens Tsjerkepaad. Lees verder voor de tijden en activiteiten tijdens de zomer.

Witmarsum:

In Witmarsum kan men niet alleen de Koepelkerk bezoeken, maar ook de R.K. kerk opent haar deuren tijdens Tsjerkepaad. De Koepelkerk is elke zaterdagmiddag open van 13.30 tot 17.00 uur. De Heilige Nicolaas van Tolentijnkerk zal 1 x per 14 dagen open zijn (4 en 18 juli, 1, 15 en 29 augustus en 12 september). Het Menno Simonsmonument op it Fliet en het Doopsgezinde Contourenkerkje zijn een bezoekje ook zeker waard. Op 18/7 en 29/8 is weer de gelegenheid om de Koepeltoren te beklimmen en van het uitzicht te genieten.

Bolsward:

In het kader van het 500-jarig jubileum van Maria van Sevenwouden worden in op de donderdagen in de maanden juni, juli en augustus speciale Mariavieringen worden gehouden in de Sint Franciscuskerk. Ze beginnen om 11.15 uur en duren maximaal drie kwartier. Het idee is dat pelgrims en andere bezoekers hun dagje Bolsward met een viering kunnen beginnen. Uiteraard zijn ook parochianen van harte welkom. 
 
Verder is de kerk in de zomer open van dinsdag t/m zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur.Men kan de kerk bezichtigen en er is dan iemand aanwezig voor een rondleiding.
Ook de Doopsgezinde, Martini- en Broerekerk doen mee aan Tsjerkepaad.

Workum:

Er is een aantal orgelconcerten in augustus, september en oktober, een vesper op zaterdag 
1 september en een expositie van fotowerk van mr. Pieter van Vollenhoven. Dat zijn de meest in het oog springende evenementen. Alles hierover staat op de site: www.pgworkum.nl.
De St. Werenfriduskerk is de hele zomer op werkdagen geopend voor bezichtiging tussen 11.00 en 17.00 uur, behalve als er een kerkdienst is. Voor groepen kan een afspraak gemaakt worden voor een rondleiding, ook op andere uren van de dag (Tanneke Landman, telefoon 0515-542115).
Ook de St. Gertrudiskerk doet mee aan Tsjerkepaad.
 

Makkum en andere plaatsen:

In Makkum is de H. Martinuskerk open op donderdag 16 juli tijdens de jaarmarkt in Makkum van 10.00 tot 17.00 uur, en tijdens 3 zomer braderieën op vrijdag 24 juli, 7 en 14 augustus van 16.00 tot 21.00 uur
Tevens is er die dagen een rommelmarkt op het pleintje voor de kerk.
In Makkum doet verder de Doniakerk mee.
 
Voor openingstijden van kerken en andere informatie: www.tsjerkepaad.nl

Vieringen binnenkort