De Gerarduskalender is een uitgave van het klooster Wittem. Deze dagkalender bevat religieuze inspiratie voor elke dag voor ieder die aan zijn leven meer diepgang wil geven. De kalender is rijk aan bijbel- en bezinningsteksten, spreuken,  tal van informatie, puzzels en doorspekt met moppen. De opbrengst is bestemd voor het missie- en ontwikkelingswerk in Zuid-Amerika.
De kalender is verkrijgbaar bij:
Anton Mulder, Snekerstraat 25, Bolsward, tel. 0515-573216

Vieringen binnenkort