Om de nood iets te verlichten

De Parochiële Caritas Instelling van de Zalige Titus Brandsmaparochie houdt zich bezig met de zorg voor de minder financieel draagkrachtigen onder ons. Soms is het nodig dat de PCI in schrijnende situaties even bijspringt om de nood iets te verlichten. De PCI weet dat er ook in onze welvaartsmaatschappij nog steeds sprake is van “stille armoede”!
De PCI probeert deze kwetsbare groep mensen tijdens de Kerstdagen een beetje verlichting te geven. Ook in deze tijd is financiële steun vaak nog noodzakelijk ondanks alle sociale voorzieningen.
Dit jaar heeft het bestuur van de PCI van de Zalige Titus Brandsmaparochie wederom besloten om de Kerstactie te doen. Wilt u hiervoor in aanmerking komen dan kunt u zich melden bij dhr. F. Visser tel. 06 21864122
U ontvangt dan van ons een aanvraagformulier. Met de door ons gevraagde informatie kunnen wij dan vaststellen of onze beschikbare middelen ook daadwerkelijk op de juiste plaats terecht komen; namelijk bij de mensen met een minimuminkomen.

Vieringen binnenkort