10 oktober Bolsward

Het Archief- en Documentatiecentrum voor RK Friesland houdt op zaterdag 10 oktober aanstaande weer een Open Dag voor de eigen donateurs, maar tevens zijn ook andere belangstellenden van harte welkom.
Er is in het centrum op Grote Dijlakker 12 te Bolsward dan van 13.00 – 17.00 uur gelegenheid om de diverse vitrines met devotionalia te komen bezichtigen of om bijvoorbeeld advies te vragen bij het zelf opzetten van een familieonderzoek. Daarnaast is het de moeite waard om te komen kijken naar onder andere de bibliotheek met bijna zevenduizend boeken, de grote bidprentjesverzameling, het religieuzenarchief, de interessante fotocollectie en de honderden religieuze voorwerpen in het depot. Net als andere jaren is het op deze Open Dag ook mogelijk via de tussendeur gratis het Titus Brandsma Museum binnen te gaan en, naast de vaste expositie aldaar, dit keer ook de bijzondere Mariatentoonstelling te bewonderen.

Wie alvast meer wil weten over het “Archief RK Friesland” kan vooraf de uitgebreide website www.archiefrkfriesland.nl raadplegen.

Vieringen binnenkort