Crisisnoodopvang in Workum tot half oktober

Vrijwilligers in Workum van de Zalige Titus Brandsmaparochie hebben de afgelopen week vluchtelingen gastvrij ontvangen in de crisisopvang en hen in de gelegenheid gesteld de Werenfriduskerk te bezoeken.
Op dinsdag 29 september maakte de gemeente Súdwest-Fryslân bekend dat de sporthal De Rolpeal in Workum woensdag in gebruik zou worden genomen als crisisnoodopvang voor ongeveer 200 vluchtelingen, voor een periode van maximaal 2x 72 uur (6 dagen). Later is dit verlengd totdat half oktober de noodopvang in Leeuwarden opengaat. Al waren er - vooral op Facebook - ook negatieve reacties, de volgende dag stonden er bijna 100 vrijwilligers klaar om te helpen, waaronder behoorlijk wat parochianen en gemeenteleden. De mensen werden welkom geheten en enigszins op de hoogte gebracht van wat Workum te bieden had, waaronder het aanbod van de kerken.
De rol van de kerken is direct op gang gekomen en in oecumenisch verband opgepakt. Ds. Schormans (PKN), die zelf in Workum woont, heeft namens de gezamenlijke kerken hulp aangeboden, onder andere crisispastoraat. Onze locatieraad in Workum en betrokken parochianen hebben nog diezelfde woensdagmiddag een aantal Syrische vluchtelingen (Syrisch-orthodoxe christenen) in de gelegenheid gesteld de Werenfriduskerk te bezoeken om daar te bidden en een kaarsje op te steken. Dat deed goed.
Zondag 4 oktober waren er vrijwilligers van Katholieke en PKN-zijde die christenen, die dat wilden, begeleidden naar de kerken. Een groep Iraniërs met een evangelische achtergrond heeft de PKN-dienst bezocht, 12 Syrisch-orthodoxe christenen van 3 tot 70 jaar waren bij de gezinsviering in de Werenfriduskerk aanwezig. We hebben samen gezongen, gebeden en het heilig Brood gedeeld, en met hen van harte gevraagd om Gods zegen op de weg die nog voor hen ligt.
Ook aanstaande zaterdag zullen vrijwilligers van de parochie Christen-vluchtelingen begeleiden naar de viering. We bidden voor hen en met hen om een vredige en veilige, goede toekomst. Het is goed om als gemeenschap een gastvrije en warme omgeving te mogen bieden waar mensen hun geloof kunnen beleven en iets van een thuis kunnen ervaren bij God, al is het nog zo anders dan alles wat ze hebben moeten achterlaten.

Vieringen binnenkort