Op 12 oktober was weer de eerste bijeenkomst van het KVG in Bolsward. De dames begonnen met de jaarlijkse ledenvergadering, na de pauze was er een presentatie over de vereniging Tesselschade-Arbeid Adelt, de oudste vrouwenvereniging van Nederland.

Lees verder voor het complete verslag!

Na de gebedsviering met als voorganger pastor N. ten Wolde opende voorzitter Clara Bakker de jaarlijkse ledenvergadering. Daarin kwamen het jaarverslag en het financiële verslag aan bod en de goedkeuring van de kascommissie, die de penningmeester décharge verleende. Na nog enkele mededelingen en bedankjes voor leden, die zich jaren ingezet hadden voor de vereniging, werd de vergadering gesloten.
Na de koffiepauze kwamen twee vrijwilligers van Tesselschade-Arbeid Adelt vertellen waar zij voor staan. TAA is de eerste en dus oudste vrouwenvereniging van Nederland, opgericht in 1871. Oorspronkelijk waren het 2 verenigingen, de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging-Arbeid Adelt en de wat conservatiever ingestelde Vereniging Tesselschade. In de tweede wereldoorlog werden de activiteiten gestaakt, maar vanaf 1947, toen er een grote handwerktentoonstelling gehouden werd, was er het plan om te fuseren en die fusie kwam uiteindelijk in 1953 tot stand.

TAA is een landelijke vereniging met 8500 leden en 31 afdelingen, verspreid over het hele land. Zij krijgen geen subsidies en zijn dus geheel afhankelijk van de contributie van de leden, giften en legaten. Zij zijn wel een ANBI-vereniging, zodat giften afgetrokken kunnen worden van de inkomstenbelasting. De afdelingen werken geheel autonoom en alles wordt uitsluitend gerund door vrijwilligers, zowel landelijk als in de afdelingen.
TAA heeft 4 doelstellingen:
  1. TAA helpt vrouwen op weg naar economische zelfstandigheid door onder voorwaarden bij te dragen aan de opleidings- of studiekosten. Het moeten wel erkende opleidingen zijn en er moet een arbeidsmarktperspectief zijn.
  2. TAA biedt vrouwen de mogelijkheid handgemaakte artikelen te vervaardigen, welke door de vereniging zonder winstoogmerk en voor haar risico worden verkocht.
  3. TAA verstrekt giften aan (oud-)depothoudsters en aan (oud-)handwerksters, indien die extra ondersteuning nodig hebben.
  4. TAA bevordert dat handwerktechnieken worden bewaard. In Amsterdam is daarvoor de Mary Korthals-Altes bibliotheek opgericht, waar naast boeken over handwerken ook patronen bewaard worden. Leden kunnen hier gebruik van maken. In Amsterdam op het Leidseplein is ook een winkel van TAA, waar de handgemaakte artikelen verkocht worden. Bij de afdelingen wordt er 1 à 2 keer per jaar een verkoop georganiseerd.
Er zijn twee fondsen waar een beroep op gedaan kan worden: het Betsy Perk opleidingsfonds en het  Zegers Veeckensfonds. Na een aanvraag wordt het intake gesprek door een vrijwilliger gedaan van de desbetreffende afdeling en na goedkeuring houdt deze vrijwilliger ook contact met de aanvrager.
In 2014 werden er 132 vrouwen geholpen voor een totaal bedrag van 205.00 euro. Hiervan kwam 93.500 euro uit het Betsy Perk fonds en 111.500 euro werd door de afdelingen betaald. In Friesland worden jaarlijks 6 tot 9 vrouwen geholpen.
Na deze interessante lezing bedankte Clara de dames met een bloemetje en een gift voor TAA en mochten wij de handgemaakte artikelen bewonderen, die ze meegenomen hadden.
Dit was meteen het sluitstuk van de eerste KVG-avond.

Vieringen binnenkort