Het eindverslag is klaar!

Weet u het nog? De Kerkbalans zat begin dit jaar in een hele grote dikke envelop, want we mochten meedoen met een vrijwilligersproject van het bisdom. Daarom werd alle parochianen gevraagd naar hun kijk op het geloof, maatschappij en kerk en uiteraard op onze parochie in het bijzonder. In maart kon ik laten weten, dat er heel goed gereageerd was en dat maar liefst 30 % van alle huishoudens mee had gedaan.

Dat was heel erg bemoedigend, want het laat zien dat heel veel mensen betrokken zijn op onze geloofsgemeenschap. Maar het was natuurlijk ook een heleboel werk voor degene die de enquête moest verwerken!! Bij stukjes en beetjes kwamen de uitkomsten binnen en begin oktober hebben we het definitieve rapport over onze parochie gekregen.

Het pastoresteam heeft deze zomer de uitkomsten al gebruikt om het werkplan bij te stellen. Momenteel wordt het projectverslag met alle locatieraden besproken met het oog op de activiteitenkalender, er vinden op alle locaties inspiratie-avonden plaats voor de huidige vrijwilligers en een werkgroepje van de locatievoorzitters en pastor Ten Wolde bekijkt wat er verder mogelijk is.
Bovendien gaan de pastores met de diaconaal opbouwwerker en de dienstverlener Kerkopbouw van het bisdom in gesprek over een vervolg op het project, waarbij het erom gaat echt heel concreet meer en jongere parochianen te betrekken bij de geloofsgemeenschappen.

Klik hier voor het rapport

Pastor Ten Wolde

Vieringen binnenkort