Verkoop kerk gaat niet door

Vanuit het bisdom hebben we informeel begrepen dat de bisschop na de diverse adviesorganen en ook een aantal van onze parochianen gehoord te hebben, positief staat tegenover onze plannen in Witmarsum. Zodra het besluit omtrent de komst van het AZC definitief zou zijn, mochten we de machtiging en het bijbehorende decreet tegemoet zien. Helaas komt dit besluit er niet.

De projectontwikkelaar, Tom Genee, heeft na overleg met het COA, besloten niet meer betrokken te willen zijn bij de vestiging van een AZC te Witmarsum. De vaak heel onprettige reacties op zowel de komst van het AZC als jegens diverse betrokken personen hebben de haalbaarheid van het project in met name immateriële zin ondergraven. Er komt dus geen AZC in Witmarsum. De verkoop van de kerk gaat niet door.

Als parochie en betreffende locatie zijn we terug bij af. Een geweldige kans om ons zo geliefde kerkgebouw voor de toekomst veilig te stellen en een gelegenheid om met mooie ruimten dienstbaar te zijn aan de samenleving is voorbij gegaan. Het bestuur zal zich met de locatieraad beraden op de toekomst. Het ligt voor de hand dat we hierover ook gaan spreken met de burgerlijke gemeente.

Parochiebestuur

Vieringen binnenkort