Op zaterdag 8 oktober wordt de elfde Scheepsmaatjesdag gehouden in Joure! We zijn te gast bij de parochie van de H. Christoffel. De scheepsmaatjes met hun maatjes weten al wanneer het weer hun feestdag is! We zitten heel dicht in de buurt van het feest van de heilige Franciscus, dus het kan zo maar zijn dat  St. Franciscus langs komt! We werken als werkgroep, samen met leden van de diaconie van de parochie Joure, hard aan de invulling van weer een bijzondere dag.
Mochten er nog mensen van onze doelgroep in de parochies wonen, die nog niet bij ons bekend zijn, wilt u ze naar ons verwijzen? We maken een mooie dag voor mensen met een verstandelijke beperking en koppelen ze aan een maatje. Een maatje; omdat er door het jaar ook contact gehouden wordt met elkaar. Dat is ons belangrijkste doel! De Scheepsmaatjesdag is het feestje!
 
Annie Gerritsma;
coördinator van de koppeling van maatjes aan Scheepsmaatjes tel. 0515 569598
 Ciel Huitema;
voorzitter van de scheepsmaatjeswerkgroep Zuidwest Friesland.tel. 0515 573043

Vieringen binnenkort