Als gevolg van een bezinning op hoe we als parochie aan onze toekomst willen werken, is besloten het huidige kerkgebouw te Makkum inclusief de pastorie te koop aan te bieden. Meer informatie kan verkregen worden via de makelaar KKG: http://www.kkgkka.nl/aanbod/makkum/.
Elders in Makkum is de parochie bezig een ander onderkomen te realiseren met de bedoeling daar heel concreet middenin de samenleving te geloven en dienstbaar te zijn.

Vieringen binnenkort