Vanaf dit weekend, het eerste weekend van de advent,  bidden we in de kerken van onze parochie het nieuwe Onze Vader, net als in de rest van Nederland en Vlaanderen. Dit is de nieuwe versie van het Onze Vader:

"Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade."

Komt u ook naar onze vieringen?
Zaterdag 26 november om 19:00 uur in Bolsward, zondag 27 november om 9:30 in Workum, Witmarsum en Makkum en om 11.00 uur in Bolsward.

Vieringen binnenkort