Op woensdag 16 november 2016 komt mevrouw Renske de Vries-de Ree een lezing geven over natuurgeneeskunde. Na de opening van voorzitter Clara Bakker met een overweging over lichaam en geest, krijgt Renske het woord. Zij wordt deze avond vergezeld door Sanne van der Wal uit Heerenveen, die gespecialiseerd is in healing en persoonlijke groei.
Renske heeft al 10 jaar een praktijk in natuurgeneeskunde in Joure en daarvoor zo’n 15 jaar in Abbekerk.
Zij vertelt ons hoe ze van lerares Engels natuurgeneeskundige geworden is. Hoe ze haar eerste ervaring met het doorgeven van “energie” had en hoe ze erachter kwam dat ze ook paranormaal begaafd is. Uiteindelijk blijkt dat in de genen te zitten want zowel pake als oerpake waren “strijkers”.
Om er achter te komen hoe ze met deze gaven om moet gaan, gaat ze een HBO-opleiding volgen, MBK (medische basiskennis) en diverse aanvullende opleidingen zoals o.a. iriscopie, voetreflexologie en orthomoleculaire geneeskunde, zodat ze zich nu registertherapeut mag noemen en onder het tuchtrecht valt. Per 1 januari 2017 is MBK vereist voor vergoeding door de zorgverzekeraars. Natuurgeneeskunde zit niet in het basispakket maar wel in sommige aanvullende verzekeringen.
Bij natuurgeneeskunde gaat het om lichamelijk en emotioneel welbevinden. Er moet balans zijn tussen het fysieke lichaam, het mentale, de sociale relaties en de spirituele ziel.
Een consult wordt op de volgende manier opgebouwd:
Eerst de anamnese en de ziektegeschiedenis, daarna bepaling van de constitutie via diverse methodes zoals iriscopie, gelaatsdiagnose en houding en dan het lichamelijk onderzoek. Bij dit onderzoek is de rugkant onze basis en veerkracht en de voorkant, de buik, staat voor emoties en het leven. Tenslotte wordt nog gekeken naar de algehele conditie en wordt een voorstel voor behandeling of benadering gegeven. Dit geheel duurt ongeveer een uur.
Er is altijd ruimte voor contact met de reguliere artsen en mede-therapeuten op elk gebied en er wordt altijd rekening gehouden met medicijnen. De geest c.q. wil van een mens staat boven alles, de kracht van een mens wordt vaak onderschat, er zit een heleboel “tussen de oren”, zowel positief als negatief. Zelfs ons immuunsysteem wordt beïnvloed door ons denken en doen.
Ieder mens heeft een energieveld en is een vloeistofsysteem. We bestaan voor 80% uit water en ons DNA gaat terug op 4 generaties en kan zowel door uitwendige als inwendige oorzaken verstoord worden. Denk aan roken, uitlaatgassen, te weinig zon en inwendig aan kleur- en smaakstoffen, conserveringsmiddelen, teveel suiker en zout, medicijnen, te weinig water drinken en stress.     Renske vertelt dat er 3 constituties zijn, die alle drie door verschillende oorzaken verstoord kunnen raken. Er is het hert (gevoelig, snel van slag, lange antenne), de tijger (vurig, vol energie en daadkrachtig) en de olifant (traag, rustig, kan veel aan, “diesel”).
Ook laat ze ons zien hoe de 3 meridianen lopen, de blaasmeridiaan, de galblaasmeridiaan en de maagmeridiaan en welke klachten bij elk van hen horen bij verstoring.
Ook laat ze ons zien hoe afvalstoffen zich kunnen ophopen in het lichaam en hoe tenslotte de cellen daardoor beschadigd worden. De taak van de natuurgeneeskundige is dan om hulp tot herstel te bieden, waardoor het lichaam zelf gaat ontgiften.
We krijgen een stencil mee naar huis met praktische tips voor alledag, die gemakkelijk uit te voeren zijn, maar het belangrijkste is: houd de regie over je eigen leven, luister naar je eigen lichaam, neem tijd voor jezelf, beweeg elke dag en ontspan je op de manier, die jij leuk vindt en kijk daarbij niet naar je buurvrouw. We moeten toe naar een geïntegreerde geneeskunde met de arts als adviseur, een actievere rol voor de patiënt en een centrale rol voor preventie.
Clara bedankt de beide dames voor de interessante avond met een bloemetje en een gift voor het Liliane Fonds en wenst iedereen wel thuis.

Vieringen binnenkort