Meindert Kreinsen heeft op 8 januari 2017 de Bonifatiuspenning ontvangen bij zijn afscheid na 50 jaar lector.Zondag 8 januari 2017 werd Meindert Krijnsen in de Sint Franciscuskerk te Bolsward onderscheiden met de Bonifatiuspenning. Hij stopte deze zondag na vijftig jaar als lector. Voor de parochie was dit aanleiding om het bisdom om dit bijzondere waarderingsteken te vragen.

Pastoor Bultsma sprak aan het einde van de eucharistieviering, waarbij ook Krijnsen’s echtgenote, alle kinderen en kleinkinderen aanwezig waren, woorden van dank. Niet alleen voor de vijftig jaar dat Krijnsen lector was, maar ook voor de andere taken die hij voor de geloofsgemeenschap verrichtte.

Waaronder de vele jaren dat hij als hoofd van de katholieke basisschool bijdroeg aan de geloofsvorming van vele jonge parochianen. Krijnsen legt niet al zijn taken neer. Onder andere het coördineren van de gastheren en -dames groep, die jaarlijks zorgdragen voor openstelling van de kerk gedurende de zomermaanden, blijft hij doen.

De Bonifatiuspenning is een door de bisschop van Groningen-Leeuwarden ingestelde onderscheiding om mensen met bijzondere verdiensten voor de geloofsgemeenschap in het zonnetje te zetten. Bij de legpenning met daarop een afbeelding van de patroon van het bisdom Bonifatius, hoort een door de diocesaan administrator ondertekende oorkonde.

Meindert Kreinsen heeft op 8 januari 2017 de Bonifatiuspenning ontvangen bij zijn afscheid na 50 jaar lector.

Krijnsen, die helemaal verrast was door deze blijk van waardering, was als lector samen met een aantal anderen verantwoordelijk voor de lezingen uit de Bijbel tijdens de viering. Tijdens de vieringen op zondag worden telkens meerdere korte gedeelten gelezen. Twee daarvan door de lector, die ook een aantal gebeden verzorgt.

Na de viering was er tijdens de koffie gelegenheid Krijnsen en zijn echtgenote te feliciteren. Veel aanwezige parochianen maakten daar dankbaar gebruik van en toonden zich verheugd over deze blijk van waardering.


Klik hier voor meer foto's.

Vieringen binnenkort