Nieuws

Zalig Kerstmis!

Het pastoraal team, de locatieraden, het parochiesecretariaat en het parochiebestuur wensen u van harte een zalig kerstmis!
We hopen en bidden dat deze feestdagen ondanks alle beperkingen zegenrijk voor u zullen zijn.

Hartelijke groet,

pastoraal werkster Zr. Dorothea Brylak
Diaconaal pastoraal werker Kees van Kordelaar
Pastoor Arjen Bultsma

Lees meer...

Vieringen binnenkort