Nieuws

Aangepaste coronamaatregelen

Op basis van de vanaf zondag geldende nieuwe coronaregels van de Rijksoverheid, hebben de Nederlandse bisschoppen de protocollen aangepast.

Voor ons betekent dit het volgende:

  • Samenzang is weer mogelijk!
  • De 1,5 meter regel vervalt, maar we vragen wel gepaste afstand te houden, omdat er niet naar een coronapas zal worden gevraagd.

    Lees meer...

4 oktober: Basilica-avond over de Ridderorde van het Heilig Graf te Jeruzalem

De eerstvolgende basilica-avond zal op maandagavond 4 oktober zijn, de feestdag van de H. Franciscus van Assisi en daarmee tevens patroonsfeest van de basiliek.

Na de gebruikelijke eucharistieviering en de mogelijkheid een kop koffie of thee te gebruiken, zullen twee vertegenwoordigers van de Ridderorde van het Heilig Graf te Jeruzalem voor ons een inleiding verzorgen.

Lees meer...

26 september - Presentatieviering zr. Dorothea

Sommigen van u hebben al kennis kunnen maken met zr. Dorothea Brylak, onze nieuwe pastoraal werkster die op 1 september jl. ons pastoraal team is komen versterken.
Op zondag 26 september zal zij in de Franciscusbasiliek in Bolsward tijdens de eucharistieviering om 11.00 uur door vicaris-generaal P. Wellen worden gepresenteerd. Dit is een gezamenlijke viering voor alle parochianen uit de 4 locaties.
Op deze zondag zijn er geen vieringen in onze locaties in Makkum, Witmarsum en Workum.
Als u deze presentatieviering in de basiliek wilt bijwonen, raden wij u aan een toegangsbewijs te reserveren via de ticketshop. U bent dan verzekerd van een plaats in de basiliek (maximaal 100 kerkgangers). Als u niet reserveert en er is (te) veel belangstelling dan bestaat de mogelijkheid dat wij u helaas niet binnen kunnen laten. 

Vieringen binnenkort