Nieuws

Zalig Kerstmis!

Het pastoraal team, de locatieraden, het parochiesecretariaat en het parochiebestuur wensen u van harte een zalig kerstmis!
We hopen en bidden dat deze feestdagen ondanks alle beperkingen zegenrijk voor u zullen zijn.

Hartelijke groet,

pastoraal werkster Zr. Dorothea Brylak
Diaconaal pastoraal werker Kees van Kordelaar
Pastoor Arjen Bultsma

Lees meer...

Gewijzigde kerstvieringen 2021 (UPDATE!)

De door de Rijksoverheid ingestelde lockdown heeft gevolgen voor ons vieringenrooster. Ook met kerst. 

  • Doordeweekse vieringen 
    De vieringen op dinsdagochtend te Workum en op  donderdagochtend te Bolsward komen te vervallen sowieso tot en met 14 januari 2022.

  • Kerstavond
    Vieren we gezamenlijk online om 19:30 uur in de Franciscusbasiliek. De livestream wordt verzorgd vanuit de basiliek te Bolsward. Er worden geen kerkgangers toegelaten.

    Lees meer...

Vieringen binnenkort