KVC is een vereniging van, voor en door vrouwen ontstaan uit de stichting Katholieke Plattelands Vrouwen Nederland. Vrouwen willen in hun beschikbare tijd met elkaar praten, denken, ontspannen, zich ontwikkelen en zich voor anderen inzetten.

Voorzitter:
Leny de Boer, Streek 37, 8821 LL Kimswerd
tel. 0517-642059

Secretaris:
Matty de Boer-Stellingwerf, Zuiderlaan 20,
8746 NE Schraard, tel. 0517.531718

Penningmeester:
Joke v.d. Tol, van Aylvaweg 67,
8748 CG Witmarsum tel. 0517-531251.

Vieringen binnenkort