In juni jl nam Annie Bootsma- Claassen afscheid van ons Sint Franciscus dameskoor

Sinds de oprichting is Annie Bootsma lid geweest van ons Sint Franciscus dameskoor. Al die jaren was deze kleine maar kordate dame trouw aanwezig. Ook bij de vele vieringen van rouw en trouw versterkte ze de koorzang. Omdat zij langzamerhand 'op leeftijd' (87) is, achtte ze de tijd van afscheid nemen gekomen.
Met een bedankwoord van de voorzitster en een prachtig boeket werd het afscheid luister bijgezet.

Vieringen binnenkort