Het interieur van de Sint Franciscusbasiliek in Bolsward

Paus Franciscus heeft de Sint Franciscuskerk te Bolsward verheven tot Basilica Minor. Daarmee onderstreept de paus de bijzondere architectuur van het gebouw, de betekenis die het heeft vanwege de bedevaart van Maria van Sevenwouden en de devotie voor de Zalige Titus Brandsma. Ook spreekt de paus zijn waardering uit voor het kerkelijk leven in en rond deze kerk.

Op zondag 28 mei 2017 heeft de apostolisch nuntius in Nederland, zijne hoogwaardige excellentie Mgr. Aldo Cavalli, tijdens een feestelijke eucharistieviering de proclamatie verricht van de verheffing tot basilica minor van de Sint Franciscus van Assisikerk te Bolsward. Het decreet waarmee paus Franciscus deze titel verleende is door de nuntius voorgelezen waarna het conopeum en het tintinnabulum hun plaats in de basiliek hebben gekregen.

 

 

Wijding van de de Sint Franciscusbasiliek in Bolsward

Geschiedenis

Wapen van de Sint Franciscusbasiliek in Bolsward

Eretekenen

Pauselijke bul waarin de Sint Franciscusbasiliek in Bolsward wordt verheven tot basilica minor

Pauselijke bul

de Sint Franciscusbasiliek in Bolsward

Vieringen binnenkort