Tijdens de proclamatieviering op 28 mei 2017 is de pauselijke bul voorgelezen, waarmee de Sint Franciscuskerk verheven is tot basiliek

Vieringen binnenkort