De Heilige Titus Brandsmaparochie is op 1 januari 2014 ontstaan uit de vier parochies van Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum. Deze vier oude parochies leven in de nieuwe parochie verder als lokale geloofsgemeenschappen met ieder een eigen vierlocatie: in Bolsward, Witmarsum en Workum een eigen kerk, in Makkum heeft onze geloofsgemeenschap per 2 april 2017 tijdelijk onderdak gevonden in de Doopsgezinde Kerk.

Alle parochianen zijn welkom in elke geloofsgemeenschap. De Heilige Titus Brandsmaparochie is een vitale en actieve parochie in het westen van de provincie Friesland. De parochie wordt bediend door een priester en een pastoraal werker, bijgestaan door honderden vrijwilligers.

 

 

Lokale geloofsgemeenschappen

Heilige Franciscus - Bolsward
Heilige Martinus - Makkum
  Heilige Nicolaas van Tolentijn - Witmarsum
  Heilige Werenfridus - Workum

Vieringen binnenkort