Zaterdag 13 januari start de landelijke Actie Kerkbalans en ook onze Heilige Titus Brandsmaparochie doet mee. De komende weken ontvangen onze parochianen een brief met een verzoek om een bijdrage.

De Actie Kerkbalans is een landelijke campagne en initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Evangelische Broedergemeente en de Oud-Katholieke Kerk. Met meer dan 2000 deelnemende kerken is het de grootste fondsenwervende actie in Nederland. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. De actieperiode loopt van 13 januari tot en met 27 januari 2024.

De brieven worden deze weken verspreid. Er is ook een formulier bijgevoegd, waarmee u de parochie kunt machtigen om het door u toegezegde bedrag automatisch van uw rekening te halen. Dit scheelt onze vrijwilligers heel veel werk. De machtiging wordt namelijk jaarlijks automatisch verlengd.

Het thema van Actie Kerkbalans 2024 is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Juist in een gemeenschap waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde. Alle bedragen, groot en klein, helpen. We danken iedereen hartelijk voor de bijdrage.

Heeft u geen brief ontvangen? Hieronder vind u de brieven en formulieren:

Bolsward Brief Formulier
Makkum Brief Formulier
Witmarsum Brief Formulier
Workum Brief Formulier

Vieringen binnenkort