Voor hetzelfde geld geeft u meer!

Steunt u onze parochie met een kerkelijke bijdrage, bijvoorbeeld via Kerkbalans? Wist u dat u dan misschien meer kunt geven zonder dat het u extra geld kost?

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar

Uw giften aan de kerk zijn aftrekbaar bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. De Rooms-Katholieke Kerk is namelijk door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor zijn ook uw giften aan de parochie aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting.

Geen drempel bij periodieke gift

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar elk jaar hetzelfde bedrag schenkt aan onze parochie. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt zo meer geld terug van de belastingdienst. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen kan uw voordeel zelfs oplopen tot 52%.

Uw kerkelijke bijdrage als periodieke gift

Ieder jaar vragen we u om een kerkelijke bijdrage, onder meer via de actie Kerkbalans. Ook deze bijdrage kunt u uitstekend doen in de vorm van een periodieke gift. U doet dan net als bij Kerkbalans een toezegging, maar nu voor een periode van vijf jaar of langer. En wanneer u uw belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk, verhoogt u uw bijdrage zonder dat het u meer kost.

Hoe werkt het?

U legt uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met de Heilige Titus Brandsmaparochie.

U vult de overeenkomst in tweevoud in en stuurt deze ondertekend op. De parochie ondertekent ook en stuurt één exemplaar aan u terug. Vervolgens voldoet u ieder jaar uw bijdrage. Dat kan in één keer, maar ook in maandelijkse termijnen. U kunt hiervoor een machtiging afgeven.

Vieringen binnenkort