Onderstaand formulier is de overeenkomst voor uw periodieke gift:

 

Als u de parochie wilt machtigen om uw gift automatisch af te schrijven, dan heeft u onderstaand formulier ook nodig:

 

Download de formulieren, print ze uit, vul ze in tweevoud in, en stuur ze naar het Parochiesecretariaat, Grote Dijlakker 7, 8701 KV Bolsward. U krijgt één exemplaar ingevuld door de parochie terug, het andere exemplaar is voor de administratie van de parochie.

Vieringen binnenkort