alt

Kerk:

Grote Dijlakker 7
8701 KV Bolsward

Postadres:

Zalige Titus Brandsmaparochie - Locatie H. Franciscus
Grote Dijlakker 7
8701 KV Bolsward

Bankrekening:

NL96 RABO 03087 05 483 t.n.v. Zalige Titus Brandsmaparochie Bolsward

(Vermeld bij overboekingen altijd de reden)

Locatieraad:

Vieringen binnenkort