Kerk:

De locatie heeft voor vieringen een tijdelijk onderkomen in de:
Doopsgezinde Kerk
Bleekstraat 11
8754 CK Makkum

Postadres:

Zalige Titus Brandsmaparochie - Locatie H. Martinus
Grote Dijlakker 7
8701 KV Bolsward

Bankrekening:

NL32 RABO 03406 61 054 t.n.v. Zalige Titus Brandsmaparochie Makkum

(Vermeld bij overboekingen altijd de reden)

Locatieraad:

Voorzitter
Bianca Domhof
06-13914649
Budgethouder
Rita Elhorst-Rikkert
0515-231930
Beheerder
Watze Roorda
0515-232199
Lid Grietsje Cuperus 0517-531639

Vieringen binnenkort