In de Sint Franciscusbasiliek worden jaarlijks vijf basilica-avonden gehouden op de dagen die verbonden zijn met de basiliek of de kerk van Rome. De avonden beginnen met een eucharistieviering in de basiliek. Daarna volgt een inleiding door een gastspreker.

De basilica-avonden worden gehouden op:

  • 22 februari: het feest van Sint Petrus’ Stoel
  • 12 maart: het feest van de verkiezing van Paus Franciscus
  • 29 juni: het hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus
  • 27 juli: het feest van de Zalige Titus Brandsma
  • 4 oktober: het feest van de Heilige Franciscus van Assisi

Het adres van de Sint Franciscusbasiliek is Grote Dijlakker 7, 8701 KV Bolsward.

 

Vieringen binnenkort