Artikelen

Kees van KordelaarSinds kort is er een diaconaal werker voor onze parochies aangesteld, de heer Kees van Kordelaar. Hij heeft ondertussen zijn bureau gekregen in de pastorie te Bolsward. Tijdens de Viersprongviering op 11 maart zal hij aanwezig zijn en zich voorstellen. De heer Van Kordelaar is strikt genomen geen lid van het pastoraal team, maar het spreekt vanzelf dat de pastores en hij nauw met elkaar samenwerken.

Vieringen binnenkort