test

De Sint Franciscuskerk in Bolsward wordt Basiliek (foto: Patrick Janssen)"Paus Franciscus heeft de Sint Franciscuskerk te Bolsward verheven tot Basilica Minor. Daarmee onderstreept de paus de bijzondere architectuur van het gebouw, de betekenis die het heeft vanwege de bedevaart van Maria van Sevenwouden en de devotie voor de Zalige Titus Brandsma. Ook spreekt de paus zijn waardering uit voor het kerkelijk leven in en rond deze kerk.”

Zo begint het persbericht, waarmee het bisdom op vrijdag 10 februari 2017 dit voor onze parochie zo mooie nieuws uit Rome bekend maakte. Als Zalige Titus Brandsmaparochie en Sint Franciscuslocatie voelen we ons bijzonder dankbaar. We zijn er zeer verguld mee.

Bisschop De Korte heeft in 2015, gesteund door de bisschoppenconferentie, de aanvraag voor deze titel gedaan. Daarbij hoorde een uitgebreid onderzoek naar zowel het gebouw zelf als de geloofsgemeenschap die in dit Godshuis zijn thuis heeft. Er werd gekeken naar de kwaliteit en de omvang van de liturgie maar ook naar die van de catechese en de diaconie. Pastores, parochiebesturen, de locatieraad en de Parochiële Caritas Instelling hebben in Bolsward samen met vele parochianen door de jaren heen gezorgd voor een uitgebreid kerkelijk leven met maatschappelijke relevantie. De laatste jaren is daarbij een accent gelegd op de armoedebestrijding.

De St. Franciscuskerk in Bolsward wordt Basiliek (foto: Patrick Janssen)Aan de titel Basilica Minor zijn een aantal bijzondere rechten en plichten verbonden. De kerk mag nu het pauselijk insigne, de twee sleutels, gebruiken. Vaak krijgt een basiliek ook een eigen wapen en worden er een conopeum en tintinnabulum in de kerk geplaatst: een draagbare baldakijn en een bel die beide duiden op de bijzondere band met de paus.
Onze parochie zal voortaan te Bolsward een aantal extra feestdagen vieren, waaronder de dag waarop de paus verkozen werd. Uiteraard blijven we ons inzetten om met elkaar een levendige geloofsgemeenschap te vormen met oog voor de samenleving en zullen we de devotie voor Maria van Sevenwouden en de Zalige Titus Brandsma in ere houden.

De Sint Franciscuskerk zal de titel basiliek pas gaan voeren vanaf de proclamatieviering. Tijdens deze plechtige eucharistieviering wordt de pauselijke bul voorgelezen en zullen de onderscheidingstekens hun plaats in de kerk krijgen. De datum voor deze viering is nog niet vastgesteld.

(foto's: Patrick Janssen)


Vieringen binnenkort