Op 16 oktober 2017 wordt, na een goedbezochte woord- en gebedsdienst met als voorganger pastor Nelleke ten Wolde, de jaarvergadering van het KVG Bolsward gehouden. Na de jaarvergadering komt mevrouw Janine Welbedacht een lezing met PowerPointpresentatie geven over hospice “De Kime” in Sneek. De officiële naam is VPTZ ZFW “De Kime”.

 Dit staat voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidwest-Friesland.  Palliatieve zorg is: geen dagen aan het leven maar leven aan de dagen toevoegen, dit in tegenstelling met curatieve zorg, waarbij genezing voorop staat. Het leven wordt afgerond op een waardige en voor iedereen unieke manier waarbij aandacht wordt geschonken aan de fysiek, de psyche maar ook aan het spirituele. Zowel voor de gast als voor de vrijwilligers is dit een zeer intensieve periode. De vrijwilligers werken in het hospice, maar ook bij mensen thuis en in verzorgings- en verpleeghuizen.

De geschiedenis van de hospices:

Cecily Saunders, een Britse arts richt in 1967 het eerste hospice in Londen op, daarbij geïnspireerd door de Amerikaanse psychiater Elizabeth Kübler-Ross, die aan stervensbegeleiding deed.
In Friesland had je vroeger de noaberschap, maar in 1980 werd de Leendert Vriel Stichting opgericht. Daarna werden vanaf 1990 hospices en bijna thuishuizen opgericht. In 1992 start in Sneek de zorg thuis en in 2000 wordt “De Kime” opgericht, toendertijd in het Dr. Wumkeshus. In 2007 is er een fusie tussen Stichting VTZ en VPTZ en in 2012 verhuist “De Kime” naar de Westhemstraat in een voormalige school. Er is een netwerk palliatieve zorg ZFW en een koepelorganisatie VPTZ Nederland.

“De Kime” heeft 4 gastenkamers met eigen sanitair, een keukenblok en een terras. Verder zijn er een huiskamer, keuken, spreekkamer, kantoor, stilteruimte, tuin, logeerkamer, grote zaal, rookkamer, een wasserij en linnenkamer. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van 30 euro per dag, die soms (gedeeltelijk) door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Anders is een beroep op extra bijstand van de gemeente mogelijk. Men kan alleen in het hospice opgenomen worden als de levensverwachting 3 maanden of minder is. De wijkverpleegkundige van het thuiszorgteam bepaalt de indicatie.

De organisatie bestaat uit een bestuur van 5 leden, allen vrijwilligers, 3 betaalde coördinatoren op parttimebasis en zo’n 110 vrijwilligers. Deze houden zich bezig met de zorg, het verzorgen van maaltijden, het onderhoud van de tuin, het schoon houden van de kamers, de technische zaken en het maken van bloemstukken (de floragroep) en alle hand- en spandiensten, die nodig zijn.

Per jaar zijn er 25-30 thuisinzetten en 35-40 opnames. Bij thuisinzetten gaat het voornamelijk om ondersteuning van de mantelzorger en de familie zowel overdag als ’s nachts. Aan de thuisinzet zijn geen kosten verbonden. In het hospice draaien de vrijwilligers diensten van 4 uur met 2 personen van 07.00 tot 23.30 uur.

De vrijwilligers worden allemaal geschoold. Na aanmelding en een gesprek mogen zij eerst “snuffelen” aan het werk en daarna volgt een cursus van 8 dagdelen. 5 x theorie en 3 x praktijk.  De vrijwilligers zijn het kapitaal van de organisatie en na 10 jaar dienst worden zij dan ook geridderd met een speld in de vorm van een zilveren vlinder. “De Kime” wordt bekostigd door subsidie van de gemeente, een bijdrage van het ministerie van VWS, de eigen bijdrages, giften en sponsorgelden en door de donateurs en vrienden van “De Kime” .

Na afloop van dit interessante verhaal bedankt Clara Bakker de spreekster met een presentje en wenst iedereen wel thuis. Bolsward opent seizoen 2017/2018

 

 

 

Na een goedbezochte woord- en gebedsdienst met als voorganger mevrouw Nelleke ten Wolde wordt de jaarvergadering gehouden.
Na de jaarvergadering komt mevrouw Janine Welbedacht een lezing met PowerPointpresentatie geven over hospice “De Kime” in Sneek. De officiële naam is VPTZ ZFW “De Kime”. Dit staat voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidwest-Friesland.
Palliatieve zorg is: geen dagen aan het leven maar leven aan de dagen toevoegen, dit in tegenstelling met curatieve zorg, waarbij genezing voorop staat. Het leven wordt afgerond op een waardige en voor iedereen unieke manier waarbij aandacht wordt geschonken aan de fysiek, de psyche maar ook aan het spirituele. Zowel voor de gast als voor de vrijwilligers is dit een zeer intensieve periode.
De vrijwilligers werken in het hospice, maar ook bij mensen thuis en in verzorgings- en verpleeghuizen.
De geschiedenis van de hospices:
Cecily Saunders, een Britse arts richt in 1967 het eerste hospice in Londen op, daarbij geïnspireerd door de Amerikaanse psychiater Elizabeth Kübler-Ross, die aan stervensbegeleiding deed.
In Friesland had je vroeger de noaberschap, maar in 1980 werd de Leendert Vriel Stichting opgericht. Daarna werden vanaf 1990 hospices en bijna thuishuizen opgericht. In 1992 start in Sneek de zorg thuis en in 2000 wordt “De Kime” opgericht, toendertijd in het Dr. Wumkeshus. In 2007 is er een fusie tussen Stichting VTZ en VPTZ en in 2012 verhuist “De Kime” naar de Westhemstraat in een voormalige school. Er is een netwerk palliatieve zorg ZFW en een koepelorganisatie VPTZ Nederland.
“De Kime” heeft 4 gastenkamers met eigen sanitair, een keukenblok en een terras. Verder zijn er een huiskamer, keuken, spreekkamer, kantoor, stilteruimte, tuin, logeerkamer, grote zaal, rookkamer, een wasserij en linnenkamer. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van 30 euro per dag, die soms (gedeeltelijk) door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Anders is een beroep op extra bijstand van de gemeente mogelijk. Men kan alleen in het hospice opgenomen worden als de levensverwachting 3 maanden of minder is. De wijkverpleegkundige van het thuiszorgteam bepaalt de indicatie.
De organisatie bestaat uit een bestuur van 5 leden, allen vrijwilligers, 3 betaalde coördinatoren op parttimebasis en zo’n 110 vrijwilligers. Deze houden zich bezig met de zorg, het verzorgen van maaltijden, het onderhoud van de tuin, het schoon houden van de kamers, de technische zaken en het maken van bloemstukken (de floragroep) en alle hand- en spandiensten, die nodig zijn.
Per jaar zijn er 25-30 thuisinzetten en 35-40 opnames. Bij thuisinzetten gaat het voornamelijk om ondersteuning van de mantelzorger en de familie zowel overdag als ’s nachts. Aan de thuisinzet zijn geen kosten verbonden. In het hospice draaien de vrijwilligers diensten van 4 uur met 2 personen van 07.00 tot 23.30 uur.
De vrijwilligers worden allemaal geschoold. Na aanmelding en een gesprek mogen zij eerst “snuffelen” aan het werk en daarna volgt een cursus van 8 dagdelen. 5 x theorie en 3 x praktijk.
 De vrijwilligers zijn het kapitaal van de organisatie en na 10 jaar dienst worden zij dan ook geridderd met een speld in de vorm van een zilveren vlinder.
“De Kime” wordt bekostigd door subsidie van de gemeente, een bijdrage van het ministerie van VWS, de eigen bijdrages, giften en sponsorgelden en door de donateurs en vrienden van “De Kime” .
Na afloop van dit interessante verhaal bedankt Clara Bakker de spreekster met een presentje en wenst iedereen wel thuis.

Vieringen binnenkort