Kerkbalans 2019

Op 18 januari is de landelijke Actie Kerkbalans weer van start gegaan. Het thema is ‘Geef voor je kerk’. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze parochianen om een vrijwillige bijdrage vragen.

Een noodzakelijk verzoek, want de inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze parochie. De kerk krijgt geen subsidie en daarom is de bijdrage van betrokken parochianen erg belangrijk.
De parochianen die nog niet via automatisch incasso bijdragen, hebben een brief ontvangen met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken. Denk daarbij aan het uitoefenen van het pastoraat en de diaconie (zoals deelwinkels en kledingbus), de huisvesting op de verschillende locaties en verschillende festiviteiten die op stapel staan.

Op het formulier dat met de brief wordt verzonden, kunt u aangeven of en hoeveel u geeft, bijvoorbeeld een vast bedrag per maand. Ook kunt u een machtiging geven voor automatisch incasso. Dat scheelt ons veel werk. Parochianen die eerder al een machtiging hebben ingevuld, krijgen geen brief meer. De machtiging wordt automatisch verlengd. Wij willen hen hierbij hartelijk danken voor hun bijdrage! En dat geldt natuurlijk ook voor iedereen die het antwoordformulier invult en daarmee de kerk steunt.

Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde.

Nadere informatie kunt u ook vinden op: www.kerkbalans.nl
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een volledig aftrekbare periodieke gift lees hier.

De actiebrieven 2020 kunt u via onderstaande links downloaden.
Actiebrief Bolsward
Actiebrief Makkum
Actiebrief Witmarsum
Actiebrief Workum

Vieringen binnenkort