16 februari 2018, 20:00 uur Maria van Sevenwoudenzaal

Zijn jullie pas getrouwd, hebben jullie onlangs of al wat langer geleden een kindje laten dopen, heeft jullie kind eerste communie of vormsel gedaan of gaat het dat misschien doen? Dan ben jij misschien wel een van onze gasten op deze ontmoetingsavond.

Voor de parochielocatie Bolsward is “gezinnen” één van de belangrijkste speerpunten. Daarom wil de locatieraad hierbij de parochianen die zich met bovenstaande kunnen identificeren met van harte uitnodigen.

In een gemoedelijk sfeer willen we met z’n allen in gesprek raken over het met elkaar parochie zijn. Wat verwachten we van elkaar, hoe zien we een parochiegemeenschap voor ons, hoe zien we de toekomst, welke belemmeringen zijn er, waarom zien we de één wel regelmatig en de ander niet, wat hebben we elkaar te bieden, wat is jouw ideaal plaatje?

Om tot gesprek te komen maken we gebruik van een creatieve werkvorm. Door deze werkvorm en de daaruit voort vloeiende gesprekken willen we samen beter zicht krijgen op wat speelt en leeft binnen de categorie gezinnen. De locatieraad hoopt op een inspirerende avond. We zijn benieuwd naar jullie ideeën en zienswijzen.

Noteer deze datum in je agenda: vrijdag 16 februari, 20.00 uur, Maria van Sevenwoudenzaal.

Vriendelijke groeten,
Namens de locatieraad,

Tjitske Wortman
Tiemen Hoitinga

Vieringen binnenkort