Zondag 25 februari mocht Gerard Ketelaar uit Workum de waarderingsspeld van onze parochie ontvangen. Het ereteken werd hem opgespeld door pastoraal werker Nelleke ten Wolde.

De heer Ketelaar maakt zich al vele jaren verdienstelijk voor de parochie en heeft zowel bestuurlijk als praktisch zijn steentje volop bijgedragen en doet dat nog steeds.

  • Voormalig Secretaris van het parochiebestuur en lid van Regioraad en Kerkbestuur;
  • Koorlid bij het heren- en gemengd koor;
  • Vouwer van liturgieën en voormalig vouwer en sorteerder van parochiebladen;
  • Wijkvertegenwoordiger;
  • Voorganger in het rozenkransgebed in de meimaand
  • Actief bij de jaarlijkse rommelmarkt;
  • Iemand die met zijn 87 jaren nog altijd meedoet met het kerkhof onderhoud en maaien;
  • Degene die wekelijks de vuilcontainers van de kerk klaarzet.

Pastor Ten Wolde bij de bekendmaking: "De heer Ketelaar is echt één van die steunpilaren van parochianen voor wie inzet voor de parochie en inzet voor de geloofsgemeenschap vanzelfsprekend is. Hij is een mensenmens met een positieve instelling die anderen echt ziet staan, die ook ziet wat iemand nodig heeft en dat geeft; die belangstelling heeft en kan verbinden in de groep. Iemand zei: “Gerard verkoopt alleen maar ‘ja’”, en ook daar spreekt positiviteit uit."

Sinds 2016 kent onze Zalige Titus Brandsmaparochie een erespeld, waarmee jaarlijks één parochiaan onderscheiden wordt. De locatieraden van Workum, Makkum, Witmarsum en Bolsward doen elk een voordracht en in het geheel van paroSinds 2016 kent onze Zalige Titus Brandsmaparochie een erespeld, waarmee jaarlijks één parochiaan onderscheiden wordt. De locatieraden van Workum, Makkum, Witmarsum en Bolsward doen elk een voordracht en in het geheel van parochiebestuur, pastoraal team en locatievoorzitters wordt daarna besloten, aan wie de erespeld van het jaar wordt toegekend. Daarnaast kan de parochie in uitzonderlijke gevallen een extra speld uitreiken. Gerard Ketelaar is de vijfde die dit heel speciale ereteken van de parochie in ontvangst heeft mogen nemen.chiebestuur, pastoraal team en locatievoorzitters wordt daarna besloten, aan wie de erespeld van het jaar wordt toegekend. Daarnaast kan de parochie in uitzonderlijke gevallen een extra speld uitreiken. Gerard Ketelaar is de vijfde die dit heel speciale ereteken van de parochie in ontvangst heeft mogen nemen.

Vieringen binnenkort