Op 12 maart zal in de Sint Franciscusbasiliek te Bolsward de verkiezing van de Argentijnse aartsbisschop Jorge Bergoglio tot Paus van Rome worden gevierd. Sinds vijf jaar staat Paus Franciscus aan het hoofd van de Rooms-katholieke Kerk. Pastoor Eric van Teijlingen van het bisdom Haarlem-Amsterdam zal een inleiding over hem houden. Pastoor Tjitze Tjepkema is hoofdcelebrant tijdens de voorafgaande eucharistieviering.

Deze viering begint om 19:00 uur. Omstreeks 20:00 uur is er koffie en thee in de naastgelegen Maria van Sevenwoudenzaal. Pastoor Van Teijlingen begint zijn inleiding om 20:30. Van 21:30 tot het besluit 22:00 uur is er gelegenheid tot onderlinge ontmoeting.

Pastoor drs. Eric van Teijlingen is priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Hij studeerde Geschiedenis aan de Rijks Universiteit Leiden. Zijn priesteropleiding volgde hij in Rome, waar hij aan Pauselijke Universiteit Sint Thomas van Aquino (Angelicum) studeerde. Hij was onder meer pastoor in Heemstede, Langedijk en de Zaanstreek. Nu is hij werkzaam in Volendam, naast een aantal taken die hij voor het bisdom vervult.

Pastoor Tjitze Tjepkema is in Bolsward geen onbekende. Als predikant was hij van 2003 tot 2007 hier verbonden aan de Protestantse gemeenten van zowel de Gasthuiskerk als de Martinikerk. Daarna trad hij toe tot de Rooms-katholieke Kerk en bereidde zich voor op het priesterschap. Hij is momenteel pastoor van de Emmanuelparochie te Coevorden.

In de Sint Franciscusbasiliek worden jaarlijks vijf basilica-avonden gehouden op dagen die verbonden zijn met de basiliek of de kerk van Rome. Het adres van de Sint Franciscusbasiliek is Grote Dijlakker 7, 8701 KV Bolsward.

Vieringen binnenkort