Van delen word je rijker!

Op initiatief van de katholieke geloofsgemeenschap in Makkum openen drie lokale kerken (de PKN gemeente Makkum , de Doopsgezinde Kerk in Makkum (DGK) en de locatie Makkum van de Zalige Titus Brandsmaparochie) een gezamenlijk diaconaal centrum in Makkum. Op 1 juni om 14:00 uur wordt de Deelwinkel feestelijk geopend. De Deelwinkel is gevestigd aan Buren 1 (de voormalige bloemenwinkel en bridgeschool).

Wat heeft de Deelwinkel Makkum te bieden? 

In de Deelwinkel geldt: “Alles kost niets – maar is van grote waarde”. Makkumers worden uitgenodigd om samen te delen: spullen, verhalen, gezelligheid, inspiratie, talenten en vaardigheden, en wat zich in de loop van de tijd maar voordoet. De Deelwinkel wordt dus een soort huiskamer voor en door alle Makkumers. Er is de mogelijkheid voor ontmoeting, een kopje koffie of thee, een luisterend oor, maar ook  advies bij hulpvragen en deskundige verwijzing. Daarvoor werken we samen met vrijwilligersorganisaties van het dorp,  medewerkers Welzijn van de Gemeente Súdwest Fryslân (o.m. het Gebiedsteam) en overige Makkumer partijen.

Ook kunt u spullen brengen en meenemen. Daarbij gaat het NIET om kleding en meubilair (daar hebben we de ruimte niet voor), maar vooral om kleine huishoudelijke apparaten, speelgoed en aardigheidjes. Wie zich bezwaard voelt om  zomaar iets mee te nemen kan een donatie doen in onze spaarpot voor de Filipijnen. Het geld wordt besteed aan maaltijden voor weeskinderen.

Zichtbaarheid

Doel van het centrum is een ontmoetingsplek voor alle Makkumers met behoefte aan gezelligheid en/of daadwerkelijke hulp. Zo laten de kerken hun sociale en diaconale gezicht zien. Het is hierbij nadrukkelijk niet de bedoeling op enigerlei wijze te concurreren met de plaatselijke middenstand óf de horeca in Makkum.

Open

Sinds woensdag 2 mei is de Deelwinkel  open, om te beginnen drie middagen in de week: op woensdag, donderdag en vrijdag van 14.00 tot 16.30 uur. Het spreekt vanzelf dat iedereen welkom is, ongeacht zijn of haar achtergrond, leeftijd of levensovertuiging.

Hulp gevraagd

Het centrum wordt bemenst door vrijwilligers van het dorp. We zoeken nog uitbreiding van het team van gastvrouwen en gastheren: mensen die één middag in de twee weken of per maand beschikbaar willen zijn om in de Deelwinkel gastvrij bezoekers te ontvangen. Gastvrouwen en gastheren staan er niet alleen voor, er is altijd ook een professionele kracht aanwezig.

Ook inbreng van spullen, talenten en vaardigheden is van harte welkom. Op dit moment zoeken we mensen die bv. haken en breien kunnen uitleggen en dingen kunnen repareren. Maar we zijn ook benieuwd naar uw bijzondere talent!

De Deelwinkel wordt financieel mogelijk gemaakt door:

  • de Makkumer kerken, 
  • Kansfonds
  • Konferentie Nederlandse Religieuzen
  • Opbouwfonds bisdom Groningen-Leeuwarden

Vieringen binnenkort