Vrede vieren: zondag 23 September
aanvang: 9.30 uur, Martinikerk en vervolgens om 10.15 uur, Gasthuiskerk.
(De Eucharistieviering van 11.00 uur in de Sint Franciscusbasiliek gaat gewoon door!)

De Raad van Kerken Bolsward nodigt u van harte uit om op 23 september de vrede gezamenlijk te vieren. Deze viering heeft een beweeglijk karakter. We beginnen samen in de Martinikerk om 9.30 uur met een kort liturgisch moment.

Aansluitend lopen we samen door het centrum van Bolsward. We wandelen voor de vrede. Bij de Sint Franciscusbasiliek staan we rond 9.45 uur even stil bij de betekenis van vrede voor Franciscus. Dan lopen we door naar de Doopsgezinde Vermaning om daar iets te horen over Menno Simonsz en vrede en samen een lied te zingen. Tenslotte lopen we door naar de Gasthuiskerk waar we de viering afsluiten met enkele gasten, een paar liederen en een korte overdenking.

We willen u vragen om iets van wit te dragen of een wit accent aan uw kleding toe te voegen.

De aanvangstijd in de Gasthuiskerk is 10.15 uur. Bent u slecht ter been dan kunt u ook rechtstreeks van de Martinikerk naar de Gasthuiskerk lopen, of om 10.15 uur in de Gasthuiskerk zijn. We gaan ervan uit dat we tussen 10.45 en 11.00 uur de viering afronden. Natuurlijk is er dan nog tijd voor een gezamenlijk kopje koffie. Voor de tieners en de jongeren is er voorafgaand aan de viering een vredesontbijt in de Martinikerk. Aanvang 8.45 uur.

Ook hopen we op vrijdagavond een groep tieners en jongeren van alle kerken bij elkaar te brengen voor een (inter)actieve avond over vrede.

Kees van Kordelaar
J. Ariesen
Jaap van der Windt
Dirk Jan Steenbergen

 

Vieringen binnenkort