De Sint Vituskerk en het kerkhof in Blauwhuis bestaan 150 jaar. De Sint Antonius van Padua Parochie, onze buurparochie, viert dit een jaar lang. De opening van het Jubileum-Jaar "150 jaar Sint Vituskerk en Kerkhof Blauwhuis" is op zondag 23 september.

Zondag 23 september ’s morgens 10 uur is er een plechtige Eucharistieviering en processie via de pastorietuin naar het naastgelegen kerkhof. Aansluitend is er een receptie in café De Freonskip. Hiermee wordt het Jubileum-Jaar "150 jaar Sint Vituskerk en Kerkhof Blauwhuis" officieel  geopend.

De Monumentale Blauwhuister Sint Vituskerk met pastorie (1868) is een ontwerp van architect P.J.H. Cuypers. Het kerkhof met baarhuis werd tegelijkertijd gerealiseerd.  We zijn trots op de Sint Vituskerk en het Kerkhof en gaan het 150 jarig Jubileum daarom een jaar lang vieren, van september 2018 tot september 2019.

Vieringen binnenkort