Gezongen door de ‘Schola Cantorum Sancti Francisci’

In de laatste week van de Advent, de periode van 17 tot en met 23 december, worden in een Vesper de zeven (Gregoriaanse) O-Antifonen gezongen.

Een Antifoon is een vers dat voorafgaand aan een psalm of een andere Bijbelse lofzang gezongen of gereciteerd wordt. De naam ‘O-Antifonen’ verwijst naar het Latijnse aanhefwoord ‘O’, waarmee ze allen beginnen. Ze geven uitdrukking aan het verlangen naar de Messias.

De eerste letters van deze Antifonen vormen samen, van achter naar voren gelezen, de woorden “ERO CRAS”: “morgen zal Ik er zijn”.

Men kan de zeven dagen verbinden met de weg van Nazareth naar Bethlehem. In de vroege middeleeuwen gingen de pelgrims deze weg in het voetspoor van Jozef en Maria als voorbereiding op het Kerstfeest.

Met een kleine onderbreking wordt de traditie van deze gezongen O-Antifonen weer hervat in de Sint Franciscusbasiliek te Bolsward: zaterdag 8 december a.s. om 19.00 uur, deze aan Christus gerichte gebeden gezongen tijdens de Advent-Vesper.

U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden en te zingen. Pastoor A. Bultsma zal voorgaan in deze Vesper. De Schola Cantorum Sancti Francisci staat onder leiding van Cecilia Bekema.  Organist is Jan Sterenberg.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de naastgelegen Maria van Sevenwoudenzaal onder het genot van een kopje koffie of thee.

Vieringen binnenkort