Vanwege het feest van Sint Petrus’ Stoel is er op vrijdagavond 22 februari 2019 een basilica-avond met een eucharistieviering en een lezing door Anton ten Klooster over de Zaligsprekingen en Gaudete en Exsultate in de Sint Franciscusbasiliek te Bolsward. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

De avond begint om 19:00 uur met een eucharistieviering in de Sint Franciscusbasiliek. Omstreeks 20:00 uur is er koffie en thee in de naastgelegen Maria van Sevenwoudenzaal. Dr. Anton ten Klooster begint zijn inleiding om 20:30 uur. Van 21:30 tot het besluit om 22:00 uur is er gelegenheid tot onderlinge ontmoeting.

Anton ten KloosterAnton ten Klooster (1983) geeft een lezing over de Zaligsprekingen en Gaudete et Exsultate. Hij neemt in zijn inleiding Thomas van Aquino als rode draad en gaat in op Gaudete et Exsultate, waarin paus Franciscus de zaligsprekingen als identiteitskaart van de Christen presenteert. Ten Klooster promoveerde vorig jaar cum laude met zijn proefschrift: de zaligsprekingen van Jezus (uit de Bergrede in het Mattheüsevangele), bezien vanuit de theologie van de heilige Thomas van Aquino.

De basis voor Ten Kloosters proefschrift werd al gelegd in 2002, tijdens de Wereldjongerendagen in Toronto. Daar sprak paus Johannes Paulus II zijn vertrouwen uit in de honderdduizenden aanwezige jongeren. Ten Klooster was één van die jongeren die de paus toen hoorden zeggen: “Dierbare vrienden, de Kerk kijkt vandaag met vertrouwen naar jullie, en verwacht dat jullie de mensen van de zaligsprekingen zullen zijn.” Zestien jaar later verdedigde Anton ten Klooster zijn proefschrift waarvan die woorden het motto zijn.

In de Sint Franciscusbasiliek worden jaarlijks vijf basilica-avonden gehouden op de dagen die verbonden zijn met de basiliek of de kerk van Rome. Op 22 februari viert de kerk het feest van Sint Petrus’ stoel. Dit feest bestaat sinds de 4e eeuw als viering van de apostolische oorsprong van de bisschopszetel van Rome en de dienst aan de eenheid die hieraan is toebedeeld.

De volgende basilica-avond is gepland op 13 maart aanstaande.

Het adres van de Sint Franciscusbasiliek is Grote Dijlakker 7, 8701 KV Bolsward.

(foto via www.ariensinstituut.nl)

Vieringen binnenkort