In de viering van 24 februari 2019 bij de verjaardag van onze parochie mocht Mieke van Vliet uit Makkum de waarderingsspeld van onze parochie ontvangen. Mieke van Vliet zet zich al jaren in voor de geloofsgemeenschap in Makkum.

Ze was een van de drijvende krachten achter de jarenlange deelname van de Sint Martinuskerk aan de zomerbraderie├źn. Ze was jarenlang betrokken bij de voorbereiding van en geven van catechese aan jongeren. Ze zit in het Oecumenisch overleg Makkum, ze is vrijwilliger in Avondrust, was vrijwilliger bij de vieringen in Avondrust, ze is koster, lector, verzorger van de mededelingen voor de vieringen, bezorger van het parochieblad de Titus (en haler en verdeler van de Titussen voor Makkum uit Bolsward). Ze heeft een bijdrage geleverd aan Ilagan, een samenwerkingsverband tussen onze parochie en de Filippijnen, ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van het Bisdom. Ze zet zich ook samen met Nico, haar man in voor vrienden op de Filippijnen, die kinderen opvangen. Een aantal zaken doet ze voor de schermen maar vaker nog achter de schermen.

Ook komt ze op voor de zwakken in de samenleving. Ze bekommert zich om mensen die overlast veroorzaken, en die door de maatschappij verstoten worden.

Kortom, met in acht neming van deze voordracht is het parochiebestuur van mening: als iemand in Makkum de erespeld verdient, is zij het!

Vieringen binnenkort